Narbonne

Narbonne je město na jihu Francie v departementu Aude nedaleko města Béziers. Založeno původně jako přístav, leží dnes asi 15 km od pobřeží Středozemního moře.

Historie města

Arcibiskupský palác - Narbonne
Arcibiskupský palác

Narbonne bylo založeno jako první kolonie mimo území Itálie roku 118 př. n. l. pod jménem Narbo Martius, v pozdější době se stalo hlavním městem římské provincie Gallia Narbonensis a také jedním z nejdůležitějších římských měst v dnešní Francii. Městem vedla silnice Via Domitia, která byla první římskou silnicí v Galii, jejíž vznik spadá do období založení kolonie. Via Domitia propojovala Itálii s koloniemi v Hispánii. U Narbonne se spojovala Via Domitia s další římskou silnicí Via Aquitania, která vedla přes Toulouse a Bordeaux k Atlantickému oceánu. Po pádu římské říše padlo město do rukou Vizigótů a bylo až do 8. století hlavním městem provincie Septimania (413–720), poté ho ovládli Maurové. V roce 759 jej získal franský král Pipin III. Krátký. Ve středověku byl Narbonne znám především jako domov katarů.
(zdroj: wikipedia)